Prefabrik Kamp Yerleşkeleri

Prefabrik Kamp Yerleşkeleri

İşçi Kampları, İnşaat Kampları, Petrol Kampları, Maden Kampları


Kısa ya da uzun süreli belirli bir proje için, belirli bir plan dahilinde çalışılacak alanda en optimum alan ve yapı kat sayısı ile uygulaması yapılan kamp yerleşkeleri, genelde belli bir boyuttaki projelerde bir master plan dahilinde gerçekleştirilmektedir.


Kamp süresi boyunca kampta kalacak personelin tüm konaklama, ofis, dinlenme, wc-duş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan projeler kamp girişindeki güvenlik binasından kampın içerisinde diğer tüm iş operasyonlarının lokasyonları hesaba katılarak mobilize edilmektedir.